luni, 17 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 10611 ha
Intravilan: 1403 ha
Extravilan: 9208 ha
Populatie: 4978
Gospodarii: 2485
Nr. locuinte: 2205
Nr. gradinite: 6
Nr. scoli: 7
Numele localitatilor aflate in administratie: Suharău, Lişna, Smîrdan, Oroftiana, Plevna, Izvoare
Asezarea geografica:
Comuna Suharău este situată în partea de nord-vest a judeţului Botoşani, pe DN 29A şi DJ 291, 25 km până la Municipiul Dorohoi şi 70 km până la Municipiul Botoşani
Vecini: comuna Cristineşti, George Enescu, Hundeşti şi Ucraina.
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Piscicultură
Extragere pietriş
Activitati economice principale:
Mici întreprinzători
Comerţ
Prestări servicii
Obiective turistice:
Făgetul Secular Stuhoasa, pădurea Suharău
Biserica Sfântul Nicolae Suharău
Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel Lişna
Parcul comunal Suharău - reabilitat în anul 2006
Zona împădurită a comunei
Pescuit sportiv pe râul Prut
Evenimente locale:
Eveniment Cultural Artistic- (anual "Suharăul azi")
Facilitati oferite investitorilor:
Existenţa materialelor de construcţii (lemn, piatră, balast)
Forţa de muncă
Posibilităţi de asociere în agricultură, înfiinţare de ferme agricole vegetale sau de creşterea animalelor
Proiecte de investitii:
Refacere şi modernizare drum comunal DC 82A Lişna-Suharău, km 0+000-2+600, comuna Suharău, judeţul Botoşani
Centru de zi "Flori de tei", Suharău II
Reabilitare şi modernizare Cămin Cultural Oroftiana
Reabilitare termică şcolile Oroftiana, Lişna.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu